DFA Logo

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Fúinn

Clár cúnaimh an Rialtais le haghaidh forbairt thar lear is ea Cúnamh Éireann. Tá an clár á bhainistiú ag Rannóg an Chomhair um Fhorbairt de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha. Tá ár gcuid oibre bunaithe ar an mBeartas nua ‘Domhan Níos Fearr’, ina gcuirtear an comhrac in aghaidh an ocrais agus na bochtaineachta ar fud an domhain ag croílár bheartas eachtrach na hÉireann.